அடக்குமுறையை தடுக்க எம் தேசம் அங்கரீக்கப்பட வேண்டும்

August 02, 2015

 

 

எமக்கெதிராக பெரும்பான்மை அரசு தொடுக்கின்ற அடக்குமுறைகளை நாம் தடுக்க வேண்டுமானால் எமது தேசம் அங்கிகரிக்கப்பட்டால் மாத்திரமே

மகிந்தவின் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு தீர்வுத் திட்டம்

August 02, 2015

தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைகளுக்குத் தேவையான அரசியல் தீர்வுத் திட்டத்தை ஓகஸ்ட் மாதம் 17ஆம் திகதிக்குப் பின் நிறுவும் எமது ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி அரசு முன்வைக்கும் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னண

Pages