மாட்டிக் கொண்ட BTFஇன் அடாவடிப் பேச்சாளர் – ஆதாரத்துடன் தொலைபேசித் துன்புறுத்தல் அழைப்பு சிக்கியது!

வெள்ளி May 26, 2017

ஈழமுரசு நிறுவனத்தின் ஆசிரியர் பீடத்தைச் சேர்ந்த ஊடகவியலாளர் ஒருவரைப் போலிப் பெயரைப் பயன்படுத்தித் தொலைபேசி மூலம் துன்புறுத்தி அடாவடித்தனத்தில் ஈடுபட முற்பட்ட பிரித்தானிய தமிழர் பேரவையின் ஊடகப் பேச்

Pages