சிறீலங்கா, அமெரிக்க மரைன்கள் கூட்டுப் பயிற்சி!

செவ்வாய் March 28, 2017

 11 ‘மரைன்’ விரைவுப் படைப்பிரிவைச் சேர்ந்த 375 ‘மரைன்’ படையினர் , மாலுமிகள், சிறிலங்கா கடற்படையின் 175 ‘மரைன்’ படையினர் , மாலுமிகளுடன் 

சிறிலங்காவின் சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரத்னவுக்கு டெங்கு காய்ச்சல்?

திங்கள் March 27, 2017

அவர் வைரஸ் காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார், அது டெங்கு அல்ல என அவரது அமைச்சின் பேச்சாளர் தெரிவிப்பு...

Pages