வெள்ளி May 06, 2016

ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இலங்கைக்கும் இடையேயான கடற்பரப்பில் கடந்த திங்கட்கிழமை பெண்கள்,குழந்தைகள் உள்ளிட்ட பலரை கொண்ட படகு தத்தளித்து கொண்டிருந்துள்ளது.

[ 1 / 5 ]

பிரதான செய்திகள்

மேலும் ...