செவ்வாய் May 24, 2016

தமிழ் மக்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட இனவழிப்பிற்காகப் பன்னாட்டு நீதிமன்றத்தில் சிறீலங்கா முன்னிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று பிரித்தானியாவின் ஆளும் பழமைவாதக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பொப் பிளக்மான் வலிய

[ 1 / 5 ]

பிரதான செய்திகள்

மேலும் ...

காணொளி/ஒலி